EDENKI

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp:
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
218,000 VNĐ
Bộ công tắc trung gian đơn Đóng gói: 08 cái/hộp 80 cái/thùng ..
132,000 VNĐ
Đóng gói: 06 Cái/ Hộp 60 Cái/ Thùng ..
496,000 VNĐ
Ổ cắm đôi âm sàn Đóng gói: 01 cái/hộp 20 cái/thùng ..
1,200,000 VNĐ
Thông số kỹ thuật: Chất liệu: Plastic Thông số: 10-13 đường Kích thức tủ: 319 x 235 x 80mm ..
495,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
193,000 VNĐ
Bộ công tắc ba 1 chiều Đóng gói: 08 cái/hộp 80 cái/thùng ..
133,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
217,000 VNĐ
Bộ công tắc ba 2 chiều Đóng gói: 08 cái/hộp 80 cái/thùng ..
162,000 VNĐ
Bộ công tắc bốn 1 chiều Đóng gói: 08 cái/hộp 80 cái/thùng ..
147,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
250,000 VNĐ
Bộ công tắc bốn 2 chiều Đóng gói: 08 cái/hộp 80 cái/thùng ..
177,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
177,000 VNĐ
Bộ công tắc chuông cửa Đóng gói: 08 cái/hộp 80 cái/thùng ..
82,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
348,000 VNĐ
Bộ công tắc dimmer 630W Đóng gói: 08 cái/hộp 80 cái/thùng ..
290,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
188,000 VNĐ
Đóng gói: 06 Cái/ Hộp 60 Cái/ Thùng ..
920,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
262,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
196,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
168,000 VNĐ
Bộ công tắc đôi 1 chiều Đóng gói: 08 cái/hộp 80 cái/thùng ..
112,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
188,000 VNĐ
Bộ công tắc đôi 2 chiều Đóng gói: 08 cái/hộp 80 cái/thùng ..
132,000 VNĐ
Bộ công tắc đơn 1 chiều Đóng gói: 08 cái/hộp 80 cái/thùng ..
76,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
136,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
152,000 VNĐ
Bộ công tắc đơn 2 chiều Đóng gói: 08 cái/hộp 80 cái/thùng ..
90,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
212,000 VNĐ
Bộ công tắc đơn 20A Đóng gói: 08 cái/hộp 80 cái/thùng ..
166,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
200,000 VNĐ
Bộ ổ cắm mạng + Tivi Đóng gói: 08 cái/hộp 80 cái/thùng ..
137,000 VNĐ
Bộ ổ cắm mạng đơn Đóng gói: 08 cái/hộp 80 cái/thùng ..
100,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
145,000 VNĐ
Bộ ổ cắm Tivi đơn Đóng gói: 08 cái/hộp 80 cái/thùng ..
92,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
160,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
170,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
134,000 VNĐ
Bộ ổ cắm điện thoại đơn Đóng gói: 08 cái/hộp 80 cái/thùng ..
103,000 VNĐ
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng ..
100,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
146,000 VNĐ
Đóng gói: 01 Cái/ Hộp 16 Cái/ Thùng ..
800,000 VNĐ
Đóng gói: 08 Cái/ Hộp 80 Cái/ Thùng ..
585,000 VNĐ
Hạt báo đèn hiển thị Đóng gói: 09 cái/ túi 90 cái/ hộp ..
66,000 VNĐ
Đóng gói: 20 Cái/ Hộp 160 Cái/ Thùng ..
400,000 VNĐ
Hạt công tắc 1 chiều 20A Đóng gói: 04 cái/ túi 28 cái/ hộp ..
142,000 VNĐ
Hạt công tắc 1 chiều 20A Đóng gói: 04 cái/ túi 28 cái/ hộp ..
116,000 VNĐ
Đóng gói: 20 Cái/ Hộp 160 Cái/ Thùng ..
167,000 VNĐ
Có đèn led Đóng gói: 20 Cái/ Hộp 160 Cái/ Thùng ..
252,000 VNĐ
Có đèn led Đóng gói: 20 Cái/ Hộp 160 Cái/ Thùng ..
293,000 VNĐ
Đóng gói: 20 Cái/ Hộp 160 Cái/ Thùng ..
145,000 VNĐ
Đóng gói: 20 Cái/ Hộp 160 Cái/ Thùng ..
182,000 VNĐ
Hạt công tắc chuông cửa Đóng gói: 04 cái/ túi 28 cái/ hộp ..
58,000 VNĐ
Hạt công tắc chuông cửa Đóng gói: 04 cái/ túi 28 cái/ hộp ..
38,000 VNĐ
Đóng gói: 20 Cái/ Hộp 160 Cái/ Thùng ..
110,000 VNĐ
Hạt công tắc lớn 1 chiều Đóng gói: 04 cái/ túi 28 cái/ thùng ..
54,000 VNĐ
Hạt công tắc lớn 2 chiều Đóng gói: 04 cái/ túi 28 cái/ thùng ..
60,000 VNĐ
Hạt công tắc phím lớn 1 chiều Đóng gói: 04 cái/ túi 28 cái/ hộp ..
30,000 VNĐ
Hạt công tắc phím lớn 2 chiều Đóng gói: 04 cái/ túi 28 cái/ hộp ..
38,000 VNĐ
Hạt công tắc phím nhỏ 1 chiều Đóng gói: 12 cái/ túi 84 cái/ hộp ..
26,000 VNĐ
Hạt công tắc phím nhỏ 1 chiều Đóng gói: 12 cái/ túi 84 cái/ hộp ..
40,000 VNĐ
Hạt công tắc phím nhỏ 2 chiều Đóng gói: 12 cái/ túi 84 cái/ hộp ..
32,000 VNĐ
Hạt công tắc phím nhỏ 2 chiều Đóng gói: 12 cái/ túi 84 cái/ hộp ..
50,000 VNĐ
Hạt công tắc phím trung 1 chiều Đóng gói: 08 cái/ túi 56 cái/ thùng ..
46,000 VNĐ
Hạt công tắc phím trung 1 chiều Đóng gói: 08 cái/ túi 56 cái/ hộp ..
29,000 VNĐ
Hạt công tắc phím trung 2 chiều Đóng gói: 08 cái/ túi 56 cái/ hộp ..
33,000 VNĐ
Hạt công tắc phím trung 2 chiều Đóng gói: 08 cái/ túi 56 cái/ thùng ..
55,000 VNĐ
Đóng gói: 12 Cái/ Hộp 96 Cái/ Thùng ..
810,000 VNĐ
Hạt công tắc trung gian phím nhỏ Đóng gói: 12 cái/ túi 84 cái/ hộp ..
77,000 VNĐ
Hạt công tắc trung gian phím trung Đóng gói: 08 cái/ túi 56 cái/ hộp ..
81,000 VNĐ
Đóng gói: 20 Cái/ Hộp 160 Cái/ Thùng ..
105,000 VNĐ
Hạt công tắc đôi 1 chiều Đóng gói: 08 cái/ túi 56 cái/ hộp ..
51,000 VNĐ
Có đèn led Đóng gói: 20 Cái/ Hộp 160 Cái/ Thùng ..
186,000 VNĐ
Hạt công tắc đôi 1 chiều Đóng gói: 08 cái/ túi 56 cái/ hộp ..
71,000 VNĐ
Hạt công tắc đôi 2 chiều Đóng gói: 08 cái/ túi 56 cái/ hộp ..
65,000 VNĐ
Có đèn led Đóng gói: 20 Cái/ Hộp 160 Cái/ Thùng ..
215,000 VNĐ
Hạt công tắc đôi 2 chiều Đóng gói: 08 cái/ túi 56 cái/ hộp ..
88,000 VNĐ
Có đèn led Đóng gói: 20 Cái/ Hộp 160 Cái/ Thùng ..
110,000 VNĐ
Có đèn led Đóng gói: 20 Cái/ Hộp 160 Cái/ Thùng ..
132,000 VNĐ
Hạt Dimmer dành cho đèn 300W Đóng gói: 08 cái/ túi 40 cái/ hộp ..
218,000 VNĐ
Hạt dimmer dành cho đèn Đóng gói: 08 cái/ túi 40 cái/ hộp ..
195,000 VNĐ
Đóng gói: 20 Cái/ Hộp 160 Cái/ Thùng ..
80,000 VNĐ
Hạt phím che cỡ nhỏ Đóng gói: 32 cái/ túi 216 cái/ hộp ..
4,000 VNĐ
Hạt phím che cỡ nhỏ Đóng gói: 32 cái/ túi 216 cái/ hộp ..
12,000 VNĐ
Hạt ổ cắm mạng RJ45 Đóng gói: 05 cái/ túi 70 cái/ hộp ..
62,000 VNĐ
Hạt ổ cắm mạng RJ45 Đóng gói: 05 cái/ túi 70 cái/ hộp ..
52,000 VNĐ
Đóng gói: 20 Cái/ Hộp 160 Cái/ Thùng ..
105,000 VNĐ
Hạt ổ cắm Tivi Đóng gói: 05 cái/ túi 70 cái/ hộp ..
54,000 VNĐ
Hạt ổ cắm Tivi Đóng gói: 05 cái/ túi 70 cái/ hộp ..
43,000 VNĐ
Đóng gói: 20 Cái/ Hộp 160 Cái/ Thùng ..
98,000 VNĐ
Hạt ổ cắm truyền hình cáp Đóng gói: 12 cái/ túi 108 cái/ hộp ..
50,000 VNĐ
Hạt ổ cắm đa năng kèm công tắc Đóng gói: 20 cái/hộp 160 cái/thùng ..
110,000 VNĐ
Hạt ổ cắm điện thoại RJ11 Đóng gói: 05 cái/ túi 70 cái/ hộp ..
45,000 VNĐ
Hạt ổ cắm điện thoại RJ11 Đóng gói: 05 cái/ túi 70 cái/ hộp ..
41,000 VNĐ
Đóng gói: 20 Cái/ Hộp 160 Cái/ Thùng ..
105,000 VNĐ
Hạt ổ cắm đôi 3 chấu Đóng gói: 20 cái/hộp 160 cái/thùng ..
90,000 VNĐ
Đóng gói: 01 Cái/ Hộp 16 Cái/ Thùng ..
645,000 VNĐ
Hạt ổ cắm đôi kèm USB Đóng gói: 12 cái/hộp 96 cái/thùng ..
496,000 VNĐ
Hạt ổ cắm đơn 2 chấu 10A, 250V Đóng gói: 05 cái/ túi 70 cái/ hộp ..
52,000 VNĐ
Hạt ổ cắm đơn 2 chấu Đóng gói: 05 cái/ túi 70 cái/ hộp ..
34,000 VNĐ
Hạt ổ cắm đơn đa năng Đóng gói: 08 cái/ túi 64 cái/ hộp ..
56,000 VNĐ
Hạt ổ cắm đơn đa năng Đóng gói: 08 cái/ túi 64 cái/ hộp ..
43,000 VNĐ
Đèn điện xanh © 2022 Cài đặt bởi WebsiteGiaSoc